تبارشناسی و نقد مبانی فکری عرفان واره ها
82 بازدید
ناشر: مرکز نشر اثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب ابتدا به تبار تاریخی و فکری این جریانها و سپس با توجه به مبانی عرفانی دینی به نقد مبانی فکری عرفانهای نوظهور پرداخته شده است. و در ضمن آن به نکاتی از معنویت و عرفان اسلامی اشاره شده است.