تدریس محاضرات فی الاهیات
200 بازدید
تاریخ ارائه : 9/28/2014 3:16:00 PM
موضوع: کلام

درس

محاضرات فی الالهیات

پایه 7 (از ابتدای کتاب)

همراه با طرح مباحث جدید کلامی

مدرسه سعادت
5 مهر، ساعت 8 صبح

استاد: حجت‌الاسلام گریوانی