مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسلم
نام خانوادگی:گریوانی
پست الکترونیک:mgrivani59@gmail.com
آدرس وب سایت:http://www.mgrivani.blogfa.com/
نخصص ها:کلام ، روانشناسی ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

آقای مسلم گریوانی در سال 1378 وارد حوزه شده و مقدمات را در حوزه امام خمینی بجنورد گذراند و، سطح یک را در مدرسه سلیمانیه مشهد و سطح دو و سه را در مدرسه نواب مشهد و سطح چهار را در حوزه قم سپری کرده است.. وی همچنین در کنار تحصیلات حوزوی، ارشد روان شناسی و مشاوره اسلامی را در موسسه امام خمینی قم و دکتری عرفان اسلامی و تصوف را از دانشگاه ادیان قم گذرانده است.

 از جمله فعالیتها و افتخارات علمی ایشان:
تالیف چند جلد کتاب
تدریس سطوح عالی حوزه و سطح ارشد دانشگاه
برگزیده جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی سال 1395
برگزیده کتاب سال استان خراسان سال 89
برگزیده جشنواره ملی علامه حلی سال 1391 (پایان نامه برگزیده)
برگزیده جشنواره ملی علامه حلی سال 1390 (کتاب برگزیده)
برگزیده جشنواره ملی ملکوت (کتاب برگزیده)